Panel používateľa

Kontaktné údaje

Kontaktné údaje

SIMIX PACK, s.r.o.
Svätokrížske námestie 13
965 01 Žiar nad Hronom
mobil: 0905 609 389
simix@simix.sk

IČO: 47 229 241
IČ DPH: SK2023799382
zápis v OR: Okresný súd Banská Bystrica Oddiel: Sro, Vložka číslo 24471/S
Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

Fakturačné údaje:                                                                                                                           

SIMIX PACK s.r.o.
Svätokrížske námestie 13
965 01 Žiar nad Hronom

Adresa prevádzky :
Svätokrížske námestie 13
965 01 Žiar nad Hronom

IČO : 47229241
Dič DPH : SK2023799382

simix@simix.sk
www.simix.sk, www.tasky.sk, www.zrkadla.sk

IBAN : SK8175000000004018450665

Kontaktná osoba : Milan Silný 0905 609 389

Prihlásenie