Kontakty

KAKTUS Plus , s.r.o.     

Hviezdoslavova 280/6

965 01 Žiar nad Hronom

mobil: 0905 609 389

simix@simix.sk

 

IČO: 44932553
IČ DPH: SK2022873336

zápis v OR: Okresný súd Banská Bystrica Oddiel: Sro, Vložka číslo 16928/S

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj 
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

E-shop